Energitransport i Gylle Print
Written by Administrator   
Wednesday, 31 March 2010 16:24

 

 

I opladet til de fleste byer, hvor der ikke forekommer naturlige vandressourcer som kan fryses (havet, fjorde eller søer) er gylle og landbrugets gylletanke oplagte som energileverandører til byernes varmeforsyning ved isning.

Når gylle kan fryses og opbevares i gylletanke som slosh ice og gyllen kan pumpens over store afstande kan selv mindre bysamfund nu opnå varmeforsyning ved simple og billige varmepumper når gylle fryses i oplandet til store landbrug og biogasanlæg.

Et biogasanlæg er forbundet til Landbrug med et biogasanlæg er forbundet andre landbrug som forsyner biogasanlægget med gylle, via en dobbelt rørføring til frisk gylle og en til afgasset gylle se.

 

 

Stor Link

 

EN vindmølle virker nu ved biogasanlægget og varmepumpen fryser nu gylle når møllen producere og pumper den frosne slosh ice ud i omliggende landbrugs gyllebeholdere.

Når den frosne gylle er optøet ved omliggende landbrug kan den returneres til biogas anlægget og fryses på ny, for energiproduktion.

 

Jordradiator som energiakkumulator


Omkring biogasanlægget og de omliggende landbrugsarealer nedpløjes jordradiatorer se

 

 

Til en større by hvor varmeproduktionskapaciteten er betydelig! Brønderslev behøver 30 Mw ved udetemperatur på - 3 c' her nedpløjes 40 - 50 Km jordradiator.

 

Når møllen producere strøm opvarmes jorden når varmepumpen fryser gylle til slosh ice og byen forsynes med varme og den overskydende varmeproduktion bruges til at opvarme store jordmasser via jordradiatoren.

Når akkumuleringstanke løber tomme for energi når møllerne ikke har forsynet gennem længere tid! Nu optages energi i jorden hvor biogas og biobrændsler omsættes til el-produktion som omsættes i varmepumper som optager energi i jordradiator. Nu øges varmeproduktionen fra den biogas som omsættes til varmeproduktion set i forhold til at energien skulle optages ved isning.

Når temperaturen på jordradiatoren prioriteres så den er kold i foråret og sommer. NU kan den kolde jordradiator levere køling til en bys boliger via dampfjernvarmesystem (uden strømforbrug overhovedet) og til landbrugets stalde som har mange fordele omkring dyrevældfærd.

 

Last Updated on Monday, 24 May 2010 08:53