DebatforumDesigned by:

Vedvarende energi skal det koste kassen eller hvordan? Dong har nu budt på opstilling af Havvaindmøller ved  Anholt. En kontrakt til 10 mia. 10 mia er rigtig mange penge og hvad får det danske Samfund og navnlig de danske energiforbrugere for dette meget betydelige beløb?

 

El-forbrugerne betaler  via deres el-regning til mange former for vedvarende energi. Biogas, stirling motorer. el-produktion fra Affald,  el-produktion ved industriprocesser hvor brændsel er træ og andre ikke-forssile brændsler.

Det er med andre meget betydelige beløb de Danske energiforbrugere tilfører det danske energi system. Og hvad får energiforbrugerne for de meget store beløb som bruges til disse forskellige tliltag?

Var der ikke en vis rimelighed i at de danke energiforbrugere fik del i disse store investeringer når det faktuelt er de danske forbrugere som betaler