DebatforumDesigned by:

Uggelhuse PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 31 March 2010 16:07

 

Kære Energiforbruger.

I Assentoft er varmeforsyningen Naturgas og i Uggelhuse fjernvarme. Fælles for de to byer er at varmeprisen er meget høj!! Det er realistisk at udlægge varmepumpesystemer i Uggelhuse og Assentoft uden at brugerne skal betale for installationen. Landbruget og mølleinvestorer kan med disse systemer afsætte deres møllestrøm og biogas og opnå nogle meget høje afregninger for energien og langt bedre end de priser som opnås i dag, også selv når varmeprisen er under 150 kr/mwh for brugerne i de to byer.

Energistyrelsen yder hertil et tilskud på 15.000 kr til de boliger, som ikke har fjernvarme og som vil nedlægge olie- eller gasfyr til fordel for varmepumper. Da store centrale varmepumper er meget billige omkring installation er dette et meget betydeligt beløb.

Varmeproduktion ved Isning

Det er muligt at producere varme via varmepumper, når vand / gylle fryses til is. Et system som kunne dette, har virket ved Augustenborg Fjernvarme i 2 år frem til 1998, men lukkes desværre af staten ved pålægning af en meget høj afgift på varmeproduktionen, inderekte for at forsvare gassalget. Dette gør opstillingen umulig og den lukkes.

Akkumulering af energi i jordradiator

Store Jordradiatorer nedpløjes se

 

Hvor energi kan tilføres jorden ved at opvarme denne og energi kan herefter optages ved at køle jorden.

10 M Jordradiator indeholder op til 1 Mwh ved opvarmning/afkøling 20 grader under gunstige forhold. Jordens evne til at holde energi kan varierer fra egn til egn!

En boliig behøver 75 - 100 m når der tilføres energi til jordradiatoren i Fyringssæssonen.

Central varmepumpe og varmepumpe i boligen

Systemet se

 

Stor link

Der tilføres energi til en jordradiator som sker når CO2 koger og Kondenserer for energitransport i systemet! Vand eller gylle fryses feks ved møllestrøm og jorden opvarmes.

I boligen monteres mindre varmepumper med varmeveksler for opvarmning af centralvarmevand og 1 eller 2 luftkondensatorer for opvarmning af luft i boligens rum.

Funktionsprincip: Når vand eller gylle fryses koges co2 ved varmepumpe som fryser vand og co2 dampe søger ud i jordradiatorer og kondenserer ved at opvarme jord. CO2 væske returneres til varmepumpe og koges på ny og dampe søger ud i jordradiator på ny og opvarmer jordmasser. Når boligenbetinger opvarmning cirkuleres co2 som væske ud i jorden når co2'en koger med energi fra jorden søger co2 dampe nu op mod varmepumper i boligerne og afsætter energi på varmepumpen som herefter øger energien i temperatur til boligen!

Hvis varmepumpen modatger co2 dampe som afsætter energi ved 15 c' på varmepumpen og varmepumpen afsætter energi ved at opvarme luft i boligen til 30 c' vil en typisk varmepumpe kunne gøre dette ved at 10-doble den strøm som forbruges til varmepumpen. Eller ved kostpris 1.60 kr/Kwh koster 1 Kwh varme 16 øre.

Når varmepumpen skal opvarme centralvarmevand til højere temperaturer stiger strømforbruget noget.

Hertil skal land bruget betales for den møllestrøm som forbruges og systemet skal afskrives!

Central varmepumpe.

Systemet se

 

Stor link

Nu producerer en central varmepumpe energi til flere boliger. Varmepumpen forsynes af møller når de yder effekt og fra biogas når møllestrøm er vigende.

CO2 afsætter nu energi fra jorden til varmepumpen. NU bruges vand som kølemiddel til transport af energi fra varmepumpen til boligen, som sker under vakuum hvor vand koger og kondenserer for energioverførsel (koger ved varmepumpen og kondenserer i boligen)!

Antal af boliger tilsluttet en varmepumpe: op til 500 boliger.

Nu stiger effektforøgelsen i store centrale varmepumper meget betydeligt. En stor Siemens turbokompressor som virker som varmepumpe se

 

 

Yder nu varme i luftkondensatorer i boligen ved en effektforøgelse bedre end 17 når jorden er 15 c'. Hvis møllestrøm afregnes til en overpris feks 500 kr/Mwh producerer opstillingen varme til 3 øre pr Kwh (naturgas : 70 - 80 øre) . Til denne pris skal der lægges omkostninger til at opvarme jorden når sol og anden spildenergi ikke er tilstrækkelig!

 

Last Updated on Sunday, 04 April 2010 15:06