DebatforumDesigned by:

Energiforbrugeren PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 August 2008 09:26

SDE har følgende visioner:

· En energipolitik der tager hensyn til kommende generationer. Vi skal ikke drive rovdrift på vores fælles ressourcer, men målrettet styre mod langsigtet bæredygtige løsninger.

· En energipolitik der øger energieffektivitet ved at nyttiggøre alle former for energispild, det kan være udnyttelse af spildvarme fra produktionsvirksomheder eller genindvinding af varme fra ventilation af boligerne.

· En energipolitik der sikre størst mulig elproduktion, når det er nødvendigt at bruge brændsler.

· Sikre at de overordnede energipolitiske tiltag ikke i urimelig grad ramme enkeltgrupper, der har disponeret ud fra tidligere gældende regler.

· Sikre at de energieffektiviseringskampagner, der sættes i værk også har mulighed for at give de ønskede resultater.

· I sidste ende er det forbrugerne, der skal betale, det er derfor vigtigt, at forbrugerne får indflydelse på den samlede energipolitik.

· Energipolitikken skal ikke udelukkende være præget af industriens interesser. SDE er naturligvis interesseret i et samarbejde med industrien, men det skal foregå på lige vilkår. Kun på den måde bliver løsningerne bæredygtige på langt sigt.

· SDE går ikke ind for forbrugerbetalt driftstilskud til energiproduktion.

· SDE går ind for tilskud til etablering og udvikling af fremtidens energiproduktion.

· SDE er ikke principielt modstander af energiafgifter, men det er vigtigt at disse udformes så de ikke blot er en indtægtskilde for staten, men virker styrende i at drive udviklingen i en politisk besluttet retning.

· Energipolitikken bør bygge på fagligt og videnskabeligt velfungerende principper. Det er derfor også vigtigt at bidrage til, at almindelige forbrugere får en større viden om og forståelse for energitekniske principper.

SDE er en forening med et bredt sigte på den almindelige energiforbrugers interesser.

Vi er jo ikke bare energiforbrugere, vi er også borgere i samfundet. Derfor ser vi ikke kun energipolitikken ud fra en snæver privatøkonomisk synsvinkel men i et bredt samfundsperspektiv.

Last Updated on Saturday, 10 April 2010 13:36